02-09-2019

Voorstel ministerie: jaar doorrijden met verlopen rijbewijs voor 75-plus

CBR-info:

Om de hinder voor klanten vanwege de lange doorlooptijden bij de medische beoordelingen bij het CBR te verlichten heeft het ministerie van I&W voorgesteld dat 75-plussers vanaf 1 december 2019 onder bepaalde voorwaarden mogen blijven rijden als hun rijbewijs verloopt.

Dit mag tot 1 jaar nadat het rijbewijs is verlopen. In dit geval spreken we van een administratieve verlenging. Deze wordt opgenomen in het Rijbewijzenregister. In alle andere gevallen is het niet toegestaan om met een verlopen rijbewijs te rijden. De Ministerraad heeft op 6 september ingestemd met dit voorstel. De regeling krijgt een looptijd van maximaal 1 jaar.

Voor wie?

De regeling geldt voor 75-plussers die:

  • een rijbewijs hebben voor een auto (rijbewijs B), auto met aanhanger (rijbewijs BE), motor (rijbewijs A), trekker (rijbewijs T);
  • een volledig en correct ingevulde Gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR voordat hun rijbewijs verliep;
  • een rijbewijs hebben dat 5 of 10 jaar geldig is. blijven meewerken aan het medische beoordelingsproces van het CBR. Dat wil zeggen dat u meewerkt aan de medische keuring, het bezoeken van specialisten en het uitvoeren van een rijtest als het CBR daarom vraagt.
  • De regeling geldt dus niet voor 75-plussers die een rijbewijs hebben dat is afgegeven voor 1 of 3 jaar. Ook 75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of geschorst kunnen ook geen gebruik maken van de tijdelijke regeling. Dit geldt ook voor mensen over wie het CBR een besluit heeft genomen na mededeling van de politie. Buiten deze regeling vallen ook de categorieën: vrachtwagen (C), vrachtwagen met aanhanger (CE), bus (D) en bus met aanhanger (DE). Dit vanwege Europese regelgeving.

Beperkingen

Bestuurders mogen met een verlopen rijbewijs niet in het buitenland rijden. De politie in het buitenland kan namelijk niet het Nederlandse Rijbewijzenregister raadplegen. Daarnaast geldt een verlopen rijbewijs niet als identiteitsbewijs. Het is dus aan te raden om een paspoort of ID-kaart bij de hand te hebben.

Wat kan de betrokken bestuurder verwachten bij gebruikmaking van de tijdelijke regeling:

  • De geldigheidsduur van het rijbewijs wordt maximaal 1 jaar verlengd, vanaf het moment dat het rijbewijs verloopt. De betrokkene ontvangt hierover een brief van het CBR.
  • De betrokkene houdt het huidige rijbewijs, met daarop de verlopen datum.
  • De RDW registreert in het Rijbewijzenregister dat het rijbewijs administratief is verlengd. Als de politie om het rijbewijs vraagt, ziet zij in het Rijbewijsregister dat het verlopen rijbewijs nog geldig is.
  • In de tussentijd beoordeelt het CBR de rijgeschiktheid aan de hand van de Gezondheidsverklaring en de medische keuring. Zodra het CBR de rijgeschiktheid heeft beoordeeld, ontvangt de klant hierover een brief en vervalt de administratieve verlenging.
  • Daarna kunt u bij uw gemeente een afspraak maken om uw rijbewijs te verlengen.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Bron: www.cbr.nl/nl/voor-rijscholen/nl/cbr-info