maandag 02 september 2019

CBR

De coulanceregeling voor 75-plussers waar het kabinet aan werkt zal er niet zijn voor 1 december aanstaande. Dat laat Minister Cora van Nieuwenhuizen weten in reactie op gestelde Kamervragen. Daarnaast geeft zij aan zich te verbazen over het Verbond van verzekeraars, die vooruitlopend op de coulanceregeling aangeven dat ouderen bij gereden schade niet hoeven te vrezen dat verzekeraars niet zullen uitkeren.

Doordat veel ouderen door de lange wachttijden bij het CBR zonder rijbewijs zitten, besloot Van Nieuwenhuizen een coulanceregeling voor te bereiden, waardoor 75-plussers tijdelijk kunnen blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs. Verzekeraars besloten, vooruitlopend op de regeling, ouderen alvast gerust te stellen. Zo liet de ANWB eerder weten:”Als je 75 jaar of ouder bent en schade veroorzaakt en je kunt aantonen dat je in afwachting bent van medische goedkeuring bij het CBR, keert ANWB de schade gewoon uit. Het is hierbij wel een belangrijke voorwaarde dat je niet al eerder door het CBR bent afgekeurd en hiervoor een rijbewijs had dat vijf of tien jaar geldig was.”

Verbazing over houding verzekeraars

Kamerlid Stieneke van der Graaf  van de ChristenUnie vroeg Van Nieuwenhuizen hoe ze denkt over de houding van de verzekeraars. Zij vroeg zich af of dit niet, alvorens het ingaan van de coulanceregeling, mensen ertoe aanzet met een verlopen rijbewijs op pad te gaan. Van Nieuwenhuizen antwoordde: “Dat verbaast mij, aangezien je strafbaar bent als je rijdt met een ongeldig rijbewijs en de minister van Justitie en Veiligheid mij heeft laten weten dat een gedoogconstructie vanuit handhavingsperspectief niet mogelijk is.” Wat Van Nieuwenhuizen betreft is er geen onduidelijkheid en kunnen ouderen de oproep van het Verbond niet interpreteren als een vrijbrief om toch de weg op te gaan. “De regelgeving is helder; rijden met een ongeldig rijbewijs is strafbaar.” Aldus van Nieuwenhuizen.

Geen tussentijdse coulance

Minister Van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer dat zij binnenkort met een voorstel komt voor de coulanceregeling, in de hoop het voor 1 december geregeld te hebben. Daarmee komt zij tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. In de tussentijd is er volgens de Minister geen coulance mogelijk voor wie toch met een verlopen rijbewijs de weg op gaat. „Coulance betrachten voordat de aangepaste regelgeving in werking is getreden brengt aansprakelijkheidsrisico’s met zich mee voor het CBR en de Staat mocht een bestuurder met een verlopen rijbewijs betrokken raken bij een ongeval.”

Bron: Rijschoolvandaag.nl