De overheid heeft bepaald dat wanneer u het 75e levensjaar bereikt, u de Gezondheidsverklaring moet invullen om uw rijbewijs te mogen behouden. Het is natuurlijk belangrijk dat u gezond genoeg bent om veilig aan het verkeer deel te nemen. Niet alleen voor uzelf maar ook voor andere weggebruikers.

Ook wanneer uw gezondheid verslechtert of als u een aandoening krijgt, kan het verplicht zijn dit aan te geven op de Gezondheidsverklaring om de geldigheid van het rijbewijs te behouden.

In het geval dat het rijbewijs nog behaald moet worden en er is sprake van een bepaalde aandoening of diagnose dient dat aangegeven te worden op de Gezondheidsverklaring voor de aanvraag van het praktijkexamen. Denk hierbij aan een lichamelijke of geestelijke beperking, maar ook wanneer de diagnose autisme of ADHD is vastgesteld.

In de Gezondheidsverklaring beantwoordt u vragen over uw gezondheid. Bijvoorbeeld over de medicijnen die u gebruikt en over ziektes waardoor u mogelijk niet veilig kunt rijden. Of over lichamelijke beperkingen waardoor u alleen met een aangepaste auto mag rijden. Bij Uw situatie leest u wanneer u een Gezondheidsverklaring moet invullen.

De Gezondheidsverklaring vult u zelf in. Want het gaat om uw persoonlijke gegevens en die zijn vertrouwelijk. Op Mijn CBR logt u in met DigiD met de extra controle via SMS of App. Heeft u nog geen DigiD met sms-controle of App? Vraag die dan aan op www.digid.nl. Beantwoord de vragen van de Gezondheidsverklaring en betaal via iDeal.

Nadat u de Gezondheidsverklaring heeft ingevuld en betaald, ontvangt u hiervan via Mijn CBR een ontvangstbevestiging. Vervolgens ontvangt u via Mijn CBR een bericht met meer informatie. Vanwege drukte kan het op dit moment helaas weken duren voordat u bericht ontvangt.

Rijtest

Wat is een rijtest

Met een rijtest beoordeelt het CBR of u op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer kunt deelnemen. En of u een auto goed kunt bedienen en besturen. Lukt dit niet? Dan zal een deskundige samen met u onderzoeken of uw beperking gecompenseerd kan worden door een training (rijlessen), door technische aanpassingen aan uw voertuig of door een orthopedisch hulpmiddel. Een rijtest is niet hetzelfde als een praktijkexamen.

Een arts van het CBR bekijkt op basis van uw Gezondheidsverklaring en het rapport van de medisch specialist of een rijtest nodig is. Is dat het geval? Dan krijgt u hiervoor een uitnodiging. Daarin staat of u de test doet in uw eigen voertuig of in een lesvoertuig. Zo’n rijtest is niet vrijblijvend. Zonder rijtest kan niet besloten worden of u rijexamen mag doen of uw rijbewijs kunt verlengen.

Wie neemt de rijtest af?

De rijtest wordt afgenomen door een deskundige van het CBR. Deze deskundige is er in gespecialiseerd om te beoordelen of u ondanks een beperking in staat bent om veilig te kunnen rijden.

Wat kunt u verwachten?

Voor de rijtest begint, maakt u kennis met de deskundige van het CBR. Daarna gaat u samen de weg op voor de rijtest. Een rijtest is géén examen. Tijdens de rijtest kijkt de deskundige of uw (medische) situatie geen probleem vormt om veilig te kunnen rijden.

Na afloop van de rijtest hoort u direct hoe het is gegaan. Soms is vervolgonderzoek nodig, een training of een aanpassing aan het voertuig. De rijtestdeskundige geeft de uitkomst door aan de arts van het CBR. Die neemt het besluit over uw rijgeschiktheid. Dit besluit ontvangt u schriftelijk van het CBR.

Autoaanpassingen

Meestal mag u (blijven) rijden. Soms moet u bepaalde maatregelen nemen om te mogen rijden. Bijvoorbeeld een bril dragen of uw voertuig laten aanpassen. De deskundige van het CBR stelt vast welke aanpassingen voor u noodzakelijk zijn. Wacht altijd op de beslissing van het CBR over uw rijgeschiktheid, voordat uw voertuig laat aanpassen. Soms blijkt uit de rijtest dat het niet verantwoord is om te rijden. In dat geval kunt u geen rijexamen doen en geen nieuw rijbewijs aanvragen.

Waar letten ze op tijdens een rijtest?

Een rijtest is altijd maatwerk, aangepast aan uw situatie. Afhankelijk daarvan ligt de nadruk in de rijtest op ‘zien’, ‘denken’ of ‘doen’. En soms op een combinatie hiervan.

Onderstaand informatiefilmpje van het CBR geeft een goede indruk wat u kunt verwachten.

rijtest ondergaan?

Moet u een rijtest ondergaan vanwege uw leeftijd of een andere reden? Dan wil ik u graag helpen met goed vertrouwen die keuring te doorstaan. Ik inventariseer de eventuele problematiek in uw rijgedrag en samen maken wij een plan van aanpak. Zo gaat u veilig naar de rijtest en weer de weg op.

Inplannen

Klanten kunnen mij vragen om een rijtest met een lesauto in te plannen. Wanneer u een uitnodiging van het CBR heeft gekregen om in een lesauto een rijtest af te leggen kunt u contact met mij opnemen en een afspraak maken.

  • Kosten

Het CBR berekent geen kosten voor de rijtest en het eventuele technisch onderzoek. U moet een lesauto van de rijschool huren om een rijtest af te mogen leggen. Dat kan in een schakelauto of automaat.

Opfriscursus

Onze rijschool heeft ruime ervaring met het afnemen van rijtesten. Het verdient aanbeveling om naast het nemen van rijlessen ook de verkeerstheorie op te frissen. Goed leermateriaal is via onze rijschool verkrijgbaar. Om met goed gevolg de rijtest af te leggen kunt u bij onze rijschool een opfriscursus volgen om uw kennis en vaardigheden te vergroten.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen.