Het CBR had een jaar eerder kunnen informeren over de opgelopen kosten van het ICT-project ‘Rijgeschiktheid aan het stuur’. Dat schreef minister Cora van Nieuwenhuizen woensdag aan de Tweede Kamer. Ook heeft zij een onafhankelijke evaluatie aangekondigd van het ICT-project. Daarnaast gaat een externe partij onderzoeken of alle klantgegevens bij het CBR zijn veiliggesteld.

De bewindsvrouw reageert hiermee op een uitzending van Zembla van vorige maand. Daarin wordt gesteld dat het CBR het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet op de hoogte heeft gesteld van de torenhoge kosten van het ICT-project ‘Rijgeschiktheid aan het stuur’. Het project werd begroot op 7 miljoen euro, maar de kosten zijn al opgelopen tot meer dan 34 miljoen euro.

“Mijn conclusie is dat de publicatie van Rijgeschiktheid op het Rijks ICT-dashboard één jaar eerder had kunnen plaatsvinden, in het voorjaar van 2016 in plaats van het voorjaar 2017, als eerder in 2016 de conclusie was getrokken dat de raming van de ICT-kosten van het project over de grens van 5 miljoen euro was gegaan”, schrijft Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer.

Onafhankelijke evaluatie

De kostenstijging na de start van het programma in 2014 is volgens de minister veroorzaakt doordat er pas gaandeweg volledig inzicht kwam in de reikwijdte van het programma. Ook zijn de plannen voor het project tussentijds aangepast en waren er een aantal tegenvallers tijdens de bouw van het systeem. Zo was er veel meer tijd nodig om het systeem op te leveren.

“Ik concludeer dat bij het programma ‘Rijgeschiktheid aan het stuur’ vooraf onvoldoende duidelijk was wat er precies nodig was, welke aanpak tot het beste resultaat zou leiden en hoeveel dit zou gaan kosten”, schrijft de minister. “Om helder te krijgen wat hier is gebeurd en hiervan te leren, heb ik het CBR gevraagd om na de volledige oplevering van het systeem het programma voor de zomer van 2020 onafhankelijk te laten evalueren.”

In april 2019 nam het CBR 75 procent van de besluiten over rijgeschiktheid met het nieuwe systeem. De verwachting is dat rond de zomer 100 procent van de nieuwe aanvragen wordt behandeld in het nieuwe systeem. In het najaar worden ook de mededelingen van politie en justitie via dit proces afgehandeld.

Windows XP

In de Zembla-uitzendig bleek ook dat het CBR nog gebruikmaakt van verouderde ICT-systemen voor de opslag van medische gegevens, waaronder Windows XP en Oracle 9. Het CBR verzekert dat dit op beperkte schaal en in een ‘veilige afgesloten omgeving gebeurt’, totdat het nieuwe systeem volledig gebruikt kan worden. Hoewel het CBR er zelf vertrouwen in heeft dat de gegevens goed zijn beveiligd, heeft de minister toch besloten om een externe partij in te schakelen voor een second opinion.

Bron: Rijschoolvandaag.nl