woensdag 03 mei 2017

Het aantal hoogbejaarden dat door een verkeersongeval overlijdt, is nog nooit zo hoog geweest. Met name onder de 80-plussers is een opvallende stijging waarneembaar. Vorig jaar vielen 629 doden in het verkeer, 303 slachtoffers waren 60 jaar of ouder.

 Dit blijkt uit onlangs vrijgegeven cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In dat rapport is te lezen dat in 2016 in totaal 629 verkeersdoden te betreuren waren. Hiervan waren 303 doden 60 jaar of ouder. In 2014 ging waren dat er nog maar 255. Een stijging van bijna 19 procent. In het Algemeen Dagblad verklaart hoofddemograaf Jan Latten van het CBS dat de ongevallencijfers voor deze groep de komende jaren zeker niet zal dempen. Ze baseert zich hierbij op het toenemend autogebruik onder ouderen dat het CBS in eerdere onderzoeken al liet zien.

80-plussers

Vooral onder de 80-plussers is een stijgende lijn te zien. In 2016 vielen binnen deze leeftijdscategorie alleen al 135 doden, 16 meer dan het jaar ervoor. Wat opvalt, is het feit dat deze ouderen vaak niet eens in de auto zaten. Dit was slechts 29 keer het geval. De overige slachtoffers vielen terwijl ze lopend waren of op de fiets zaten.

Reactievermogen

Directeur-bestuurder Liane den Haan van de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) geeft in het AD aan dat senioren vaak kwetsbaar zijn in het verkeer. “Hun reactievermogen neemt af, ze zijn brozer en hebben bijvoorbeeld moeite om links over hun schouder te kijken”.

Ook het wetenschappelijk verkeersinstituut SWOV beaamt dit. “Ze veroorzaken niet per se meer ongevallen. Maar als ze een ongeval krijgen, hebben ze ook vaker ernstige verwondingen,’’ zegt Willem Vlakveld van SWOV.

Maatregelen

De ANBO maakt zich al langere tijd zorgen over het stijgend aantal senioren verkeersslachtoffers. De belangenorganisatie startte vorig jaar nog met een campagne waarin ze ouderen tips meegaven voor een veiligere deelname aan het verkeer.

Maar enkel campagnes voeren is onvoldoende erkent de Haan in het AD. Zo moeten ook gemeenten aangesproken worden op onduidelijke of zelfs onveilige verkeerssituaties voor ouderen, zoals paaltjes op fietspaden.

Vlakveld ziet graag dat er meer werk gemaakt gaat worden van de medische keuringen. De keuring wordt nu afgenomen door artsen die de automobilisten niet kennen en daarnaast stelt de huidige rijtest maar bar weinig voor.

Bron: Rijschoolvandaag.nl