Snelheid in het verkeer: de regels Hoe hard mag ik hier?

Het lijkt zo’n simpel te beantwoorden vraag: hoe hard mag ik hier eigenlijk? Er zijn nogal wat regels voor de maximum toegestane snelheid.

Autosnelweg

Maximumsnelheid: 130 kilometer per uur

Tussen 06.00 – 19.00 uur is de maximum snelheid op snelwegen 100 kilometer per uur. Soms ligt deze snelheid lager. Dat heeft te maken met de veiligheid (denk aan korte afritten of scherpere bochten), het landschap (natuurgebieden), het milieu (uitstoot) of overlast voor omwonenden. Tussen 19.00 – 06.00 uur is de maximum snelheid op de meeste autowegen 130 of 120 kilometer per uur. Dit staat aangegeven op de borden naast de snelweg.

 

Autoweg

Maximumsnelheid: 100 of 80 kilometer per uur

Je herkent de autoweg hier aan het blauwe bord met de witte auto. Dit zijn vaak de N-wegen. Een N-weg waar 100 kilometer per uur gereden mag worden is herkenbaar aan een dubbele doorgetrokken streep met een groene vulling. Let wel: de borden zijn maatgevend! De dubbele asstreep houdt het tegemoetkomend verkeer iets verder uit elkaar. Dat is beter voor de veiligheid. Is de streep onderbroken, dan mag je inhalen. Zijn de witte lijnen doorgetrokken, dan is er een inhaalverbod.

 

Doorgaande provinciale weg

Maximumsnelheid: 80 kilometer per uur

Zodra je de bebouwde kom verlaat geldt, tenzij anders aangegeven, een limiet van 80 kilometer per uur voor de doorgaande provinciale wegen. Toch zijn er tegenwoordig ook veel wegen waar je 60 kilometer per uur mag. In dat geval zie je logischerwijs een bord met 60 erop. Waarom deze snelheid? Deze wegen zijn smaller, er rijden fietsers en landbouwvoertuigen en er zijn uitritten van boerderijen.

Gewone weg

Maximumsnelheid: 50 kilometer per uur

Binnen de bebouwde kom geldt een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur, tenzij anders aangegeven. Het plaatsnaambord zelf impliceert ook een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Tegenwoordig wordt het bebouwde kom-bord ook wel gecombineerd met een 30-bord. Dan geldt 30 kilometer per uur als snelheidslimiet. De reden? De overlevingskans voor voetgangers is bij een autoaanrijding met 30 kilometer per uur tientallen procenten groter dan met 50 kilometer per uur.

 

Woonerf

Maximumsnelheid: 15 kilometer per uur

Voorheen heette dat ‘stapvoets’. Nu is bij wet geregeld dat het om een limiet gaat van 15 kilometer per uur. Voetgangers en spelende kinderen hebben hier dezelfde rechten als automobilisten. Alleen met een lage snelheid kun je als autobestuurder op tijd remmen en anticiperen.

En hoe zacht mag ik hier?

En wat is de minimumsnelheid? Die is er niet. Voertuigen mogen alleen op autowegen als zij 50 kilometer per uur kunnen en mogen rijden. Voor autosnelwegen is dit 60 kilometer per uur. Deze snelheid heet de minimumconstructiesnelheid. Rijd je te langzaam zonder aanleiding en breng je daarmee het andere verkeer in gevaar, dan riskeer je wel een boete.

Bron: https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/verkeersregels/snelheid?