In Nederland is een wildgroei aan verkeersborden ontstaan. Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) komt dat doordat de beheerders van provinciale en gemeentelijke wegen zelf borden kunnen plaatsen. De organisatie stelt dat ongeveer 600.000 borden overbodig zijn. Dat is 20 procent van het totaal aantal verkeersborden.

De VVN pleit voor landelijke afspraken. Op die manier moet er eenduidigheid komen voor weggebruikers. Volgens de VVN komt het nu vaak voor dat weggebruikers in de war raken door wat ze ‘creatieve verkeersborden’ noemen, borden die door de provinciale en gemeentelijke wegbeheerders zelf zijn bedacht. Bijvoorbeeld met overstekende padden in een driehoek of ‘verboden te blowen’ in een rond bord met rode rand.

Dat kan leiden tot onveilige situaties. De organisatie is voorstander van innovaties en experimenten, maar die moeten dan wel leiden tot meer verkeersveiligheid. Nederland telt in totaal 3 miljoen verkeersborden.

Herkenning

Veilig Verkeer Nederland pleit ervoor dat gemeenten uitgaan van het herkenbaarheidsprincipe dat zij ‘Duurzaam Veilig’ noemen. Onderdeel van het principe is dat er meer uniformiteit in de borden komt. Veel mensen gaan de fout in als ze een onbegrijpelijk nieuw verkeersbord zien of een ander verrassingselement. “Dan heeft een goedbedoelde toepassing een averechts effect”, schrijft VVN in een verklaring. “Het is altijd goed om met innovaties te komen en te blijven experimenteren wanneer dit leidt tot meer verkeersveiligheid. Het is echter van belang om de landelijke afspraken te volgen.”

Slecht zichtbaar

Vier procent van de drie miljoen wettelijke verkeersborden is er niet of is slecht zichtbaar. Dat gebeurt met name bij borden die eenrichtingsverkeer aanduiden, zo wordt bijvoorbeeld wel het begin van het eenrichtingsverkeer aangegeven met een bord, maar het einde niet. Er zijn wegbeheerders die meerdere expert-borden op één drager plaatsen of naast elkaar in verband met ruimtegebrek. Detectiesystemen raken daarvan in de war.

Meldingen van verkeersonveilige situaties kunnen altijd worden ingediend bij het VVN-Participatiepunt. Verder heeft Veilig Verkeer Nederland een verkeersregelsite in het leven geroepen waar iedereen even kan nakijken hoe het zit.

Bron: rijschoolpro.nl