Gepubliceerd op 24-09-2020

De aanpassing van de maximumsnelheid van 130 naar 100 kilometer per uur heeft niet geleid tot fors meer snelheidsoverschrijdingen. Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen is er geen groot verschil tussen het aantal Wahv-/strafbeschikkingen dat tussen maart en augustus van dit jaar is uitgeschreven ten opzichte van vorig jaar. Dit schrijft ze in reactie op vragen van Tweede Kamerlid Eva van Esch van de Partij van de Dieren.

In haar antwoorden plaatst de minister wel zelf de kanttekening dat er in deze afgelopen maanden veel minder verkeer de weg op ging door de coronacrisis. “Hierdoor kan niet met zekerheid worden gesteld in welke mate de maximumsnelheid op de snelweg wordt nageleefd en/of er sprake is van een verandering in de mate van naleving ten opzichte van dezelfde periode in 2019, voorafgaand aan de stikstofmaatregel”, schrijft de minister.

Overtredingspercentage

Het gemiddelde overtredingspercentage dat is gemeten uit radarcontroles lag op 5,6 procent en dat komt grotendeels overeen met het percentage van vorig jaar. Dit zegt alleen iets over de locaties waar die controles hebben plaatsgevonden. SWOV kijkt jaarlijks naar de verkeersveiligheid en ook naar overtredingen en snelheidsgedrag. Die monitor wordt eind dit jaar verwacht.

Vooraf ontstond onrust over het besluit om de snelheid te verlagen omdat de politie aangaf geen middelen te hebben om extra te controleren op mogelijke overschrijdingen. Maar het ministerie stelt dat er geen aanleiding was om te vermoeden dat automobilisten de nieuwe maximumsnelheid dusdanig vaker zouden overschreden dan de oude.

Daarom werd ervoor gekozen om de bebording aan te passen en er werd gewerkt aan informatievoorziening aan bijvoorbeeld fabrikanten van navigatiesystemen. Voor de handhaving werden bestaande trajectcontroles aangepast naar de nieuwe maximumsnelheid. En de eerste cijfers wijzen er nu in ieder geval op dat het aantal overtredingen door de maatregel niet toeneemt, is de voorlopige conclusie van de minister.

Bron: rijschoolpro.nl