Meer dan de helft van de rij-instructeurs maakt zich geen zorgen om corona op te lopen tijdens het lesgeven. Een kwart vindt het lesgeven spannend, maar heeft het vertrouwen dat het goed zal gaan. Slechts 20 procent van de rij-instructeurs geeft liever nog geen les, maar is toch op 3 maart begonnen vanwege de financiële situatie. Ondanks het niet kunnen waarborgen van de anderhalve meter, zijn slechts enkele rij-instructeurs besmet tijdens het lesgeven. Dit blijkt uit onderzoek van RijschoolPro.

Ruim een maand geleden mochten de meeste contactberoepen de deuren weer openen, waaronder rij-instructeurs. RijschoolPro onderzocht hoe zij de herstart sinds 3 maart ervaarden. Van de 722 respondenten die rijles geeft, gaf 53 procent aan zich geen zorgen te maken om corona op te lopen tijdens het lesgeven.

Rij-instructeurs zonder besmettingsangst

Van de groep respondenten die aangeven met een veilig gevoel in de auto te zitten, geeft ruim de helft aan dat ze na twee weken nog niets hadden vernomen van leerlingen die besmet zijn met corona. Bijna 40 procent geeft aan dat de leerling de les heeft afgezegd.

Rij-instructeurs met besmettingsangst

Ruim een kwart van de rij-instructeurs gaf aan het spannend te vinden rijles te geven. Van deze rij-instructeurs gaf 46 procent aan dat leerlingen de rijles hadden afgezegd. 9 procent had werkelijk een leerling met corona in de lesauto gehad. Twee instructeurs zijn besmet geraakt door een leerling.

De 21 procent die liever nog geen lesgaf, maar niet anders kon vanwege zijn financiële situatie heeft meer besmette leerlingen in de auto gehad dan andere rij-instructeurs, namelijk 19 procent. Vier van de rij-instructeurs die liever nog niet waren begonnen, zijn in de eerste twee weken besmet geraakt door een leerling.

Enquêteonderzoek

De enquête van RijschoolPro werd door meer dan 820 mensen ingevuld. Het merendeel van de respondenten is zelfstandig instructeur, namelijk 76 procent. De rest heeft een bedrijf met 1 tot 10 medewerkers (16 procent) of 11 tot 100 medewerkers (7 procent). Bijna alle respondenten geven les in de auto, maar ook rijscholen voor andere rijbewijzen zoals de motor, vrachtwagen en bus zijn goed vertegenwoordigd.

Bron: rijschoolpro.nl