Het systeem waarbij ouderen vanaf 75-jarige leeftijd elke vijf jaar medisch gekeurd moeten worden volstaat en hoeft niet worden aangescherpt. Dat stellen de meeste politieke partijen na een vraag van Veilig Verkeer Nederland (VVN) over dit onderwerp. Alleen Marianne Thieme van Partij voor de Dieren is vóór een strengere keuring. 

VVN legde zes stellingen over verkeersveiligheid voor aan verschillende politieke partijen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen die woensdag plaatsvinden. Een van de stellingen was: ‘Ouderen moeten strenger gekeurd worden voordat ze hun rijbewijs verlengen’. Tien partijen (VVD, PvdA, CDA, D66, SP, GroenLinks, 50PLUS, SGP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren) reageerden op deze stelling.

Beheerste rijstijl

“Ouderen verkeren steeds langer in goede conditie om aan het verkeer deel te nemen. Ze hebben ruime verkeerservaring en blijken volgens CBS een beheerste rijstijl te hebben waarmee niet meer ongelukken worden veroorzaakt dan andere groepen”, zegt Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). Ook Gert-Jan Segers van ChristenUnie vindt het huidige beleid streng genoeg, net als SGP en 50PLUS. “Iedereen heeft zelf nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid of al dan niet deelnemen aan het verkeer verstandig is, ongeacht de leeftijd”, aldus Henk Krol.

Ook de SP wil vasthouden aan de huidige wijze van keuren: “We zien geen voordeel om een grote groep die vaak nog prima kan deelnemen aan het verkeer te gaan confronteren met nog meer en strengere keuringen”, aldus Emile Roemer.

Keuring vaker evalueren

“We worden steeds ouder en nemen dus ook vaker op hoge leeftijd deel aan het verkeer. Maar ik vind het geen goed idee om ouderen vanwege hun leeftijd andere regels op te leggen”, meldt Mark Rutte (VVD). Wel is hij voorstander van een meldpunt voor bijvoorbeeld familieleden die zien dat een ouder of grootouder de controle verliest in het verkeer.

Het CDA is voorstander van keuringen vaker te evalueren. “Als dat betekent dat de eisen moeten worden aangescherpt, dan moet dat gebeuren”, laat Martijn van Helvert weten.

Bron: Verkeerspro.nl  Gepublceerd op 13-03-2017