De Veilig Verkeer Nederland Opfriscursus is een groot succes. Na de lancering in april is de gratis online cursus al ruim 180.000 keer gedaan. Hieruit is gebleken dat het met de kennis van voorrangsregels op kruisingen en de kennis van verkeersborden slecht gesteld is. Ruim 40% van de vragen hierover wordt niet goed beantwoord.

Het hoge percentage foute antwoorden bevestigt dat opfrissen van de verkeersregels absoluut nodig en nuttig is voor iedereen. Verkeersregels vormen de basis van veilige verkeersdeelname. Niet voor niets wordt eerst het theorie examen afgenomen en daarna pas het praktijkexamen. In de afgelopen 15 jaar is 40% van de verkeersregels op één of andere manier gewijzigd. Zo heeft er bijvoorbeeld met betrekking tot de voorrangsregels een belangrijke wijziging voorgedaan in langzaam- en snelverkeer. Sinds die tijd hebben ook fietsers van rechts voorrang. Het hoge percentage foute antwoorden bevestigt dat opfrissen van de verkeersregels absoluut nodig en nuttig is voor iedereen.

Verkeerskennis opfrissen

Het is een eigen verantwoordelijkheid om geschoold te zijn. Ook Veilig Verkeer Nederland hecht hier grote waarde aan. Veilig Verkeer Nederland heeft het opfrissen van verkeersregels daarom leuk, interessant en laagdrempelig gemaakt. Het behalen van het rijbewijs is vaak al jaren geleden. Om toch op de hoogte te blijven van de verkeersregels is het raadzaam om je verkeerskennis regelmatig op te frissen.

Behoefte

Woordvoerder José de Jong: “Met de VVN Opfriscursus kun je dat makkelijk via internet doen. Via vvn.nl/opfriscursus ontdek je binnen een paar minuten hoe je ervoor staat. Ook zie je meteen wat je fout hebt, aangegeven per categorie, zodat er een leermoment ontstaat. Hierdoor fris je de geleerde regels op en leeren je daarnaast de nieuwe regels”. Als de score zelfs bij herhaling laag blijft hebben de deelnemers de mogelijkheid om een theorietraining dan wel een praktijkles van Veilig Verkeer Nederland dicht bij huis te volgen. Door de hoge deelnamecijfers, is VVN ervan overtuigd dat de cursus voldoet in een behoefte. José de Jong: “Wij hebben de opfriscursus ontwikkeld omdat we signalen kregen dat weggebruikers daar behoefte aan hadden. In het afgelopen halfjaar is de online cursus maar liefst 180.000 keer gedaan. Dat geeft aan dat veel mensen het nut inzien van het opfrissen van de verkeerskennis”.

Bron: De Reflector.nl/opfriscursus  datum 6 oktober 2015