dinsdag 11 juni 2019

 

De Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 24 grote organisaties op het gebied van vervoer en transport, waaronder RAI Vereniging, ANWB, NS en TNL, wil dat het kabinet zich opnieuw buigt over rekeningrijden in Nederland. Vanaf 2024 zou er, volgens de alliantie, al rekeningrijden moeten worden ingevoerd voor iedereen en niet alleen tijdens de spits.

Het samenwerkingsverband  heeft hun advies weergegeven in het zogenaamde Deltaplan dat zij morgen aan het kabinet presenteren. Belangrijkste verzoek in het Deltaplan is dat politiek Den Haag nu al begint met het voorbereiden van het rekeningrijden dat over 5 jaar een feit moet zijn. ,,We zijn unaniem. Het volgende kabinet moet spijkers met koppen slaan om rekeningrijden concreet te maken. Er is geen andere weg”, benadrukt voorzitter Steven van Eijck van de RAI Vereniging in De
Telegraaf

Meer budget nodig

In hun plan komen de organisaties alleen met de nadrukkelijke suggestie om het rekeningrijden weer in te voeren. Hoe dat moet gebeuren, laten ze in het midden. Wel wordt gesteld dat bij kilometerheffing, de bpm en motorrijtuigenbelasting drastisch omlaag kunnen. Wat er precies in het te presenteren Deltaplan staat, is nog onduidelijk. Daarover zei Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB, begin april dit jaar alleen: ,,Er is meer budget nodig. Daar proberen we vooral de politiek van te overtuigen. Er is de laatste jaren flink bezuinigd: zo’n tien jaar geleden werd 1,4 procent van het Bruto Nationaal Product aan mobiliteit en bereikbaarheid uitgegeven. Nu is dat nog maar zo’n 0,8 procent; een daling van vier miljard euro per jaar.’’

Betalen per kilometer

Volgens de ANWB staan mensen open voor ‘betalen per kilometer’, mits het bestaande systeem met belastingen wordt afgeschaft. ,,Dat ervaren we als eerlijk. Wat we níet willen, is dat de werkende Nederlander straks meer moet gaan betalen omdat hij in de spits naar zijn werk moet. In de Mobiliteitsalliantie zijn we het er al over eens: we moeten naar een vlakke heffing. De kans dat zo’n systeem er komt, wordt steeds aannemelijker”, aldus Van Bruggen.

Volgende kabinet

De Mobiliteitsalliantie richt zich daarbij wel op het volgende kabinet aangezien het kabinet-Rutte III heeft afgesproken om rekeningrijden alleen in te voeren voor trucks en expliciet niet voor personenauto’s. Van Eijck: ,,Het volgende kabinet gaat hier werk van maken, als er tenminste genoeg politiek draagvlak is. Betalen voor autogebruik en mate van vervuiling is veel eerlijker en efficiënter dan voor aanschaf en bezit. Daar is iedereen het bij ons over eens.”

Bron: Rijschoolvandaag.nl