De Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) legt de medische keuring voor rijgeschiktheid onder de loep. Hiervoor is Van Nieuwenhuizen op zoek naar mensen die mee willen doen aan een online raadpleging en hun adviezen willen geven. Deze moeten inzicht geven in hoe de overheid het beste kan bepalen of iemand gezond genoeg is om veilig auto te rijden. Meedoen kan tot 5 augustus.

Huidig stelsel

Nu wordt de medische geschiktheid beoordeeld bij mensen die 75 jaar worden, wanneer je je rijbewijs voor het eerst aanvraagt of als je een bepaalde medische aandoening hebt. Voor een groot gedeelte van deze mensen blijkt een keuring achteraf onnodig. Daarom wordt onderzocht of er een meer gerichte aanpak mogelijk is. Die aanpak moet de grootste risico’s voor de verkeersveiligheid aanpakken. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Zo kunnen artsen, mensen zelf of hun omgeving een grotere, kleinere, vrijblijvende of minder vrijblijvende rol krijgen.

Rijtest ASS

Eerder nam minister Cora van Nieuwenhuizen al een belangrijk besluit over het keuren van de medische rijgeschiktheid. Zo vervalt per 1 juli de verplichte rijtest voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). Deze wordt alleen afgenomen als uit de medische keuring blijkt dat dit nodig is. Hierdoor worden mensen met ASS niet onnodig belemmert bij het halen van het rijbewijs.

Meedoen

Van 24 juni tot 5 augustus kan iedereen via deze website advies geven over de medische keuring. Het onderzoek duurt 20 tot 25 minuten en bestaat uit een aantal suggesties, scenario’s en open vragen. Deze informatie zal de overheid gebruiken om na te denken over verbeteringen in regels of wetten.

Bron: rijschoolpro.nl