vrijdag 05 juli 2019

Gisteravond informeerde Minister Cora van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer de stand van zaken rondom het voornemen om de geldigheid van het rijbewijs voor 75 plussers te verlengen. Het voornemen blijkt goed mogelijk te zijn.

Van Nieuwenhuizen in haar brief:” Gebleken is dat een verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs met maximaal 1 jaar technisch haalbaar is door middel van een aanpassing van het Reglement Rijbewijzen (AMvB) en een codering in het Rijbewijsregister.”

Voordelen verlenging

Van Nieuwenhuizen ziet veel voordelen in de tijdelijke verlenging:” Voordeel van deze tijdelijke regeling is dat een substantieel aantal rijbewijshouders (190.000 per jaar) geholpen kan worden zonder dat dat voor burgers extra administratieve lasten en kosten met zich mee brengt. Deze oplossing creëert ruimte voor het CBR om zich prioritair te richten op de meest risicovolle groepen. Daarnaast kan de 75+ doelgroep zo gedurende maximaal een jaar blijven rijden in afwachting van het besluit over hun rijgeschiktheid.”

Doelgroep

De doelgroep die gebruik kan maken van de regeling bestaat uit 75-plussers die voldoen aan de volgende kenmerken:
• op het moment dat de gezondheidsverklaring wordt ingediend, is het rijbewijs nog niet verlopen;
• het huidige rijbewijs is voor de normale termijn afgegeven. Dit betekent dat het huidige rijbewijs 5 of 10 jaar geldig is;
er zijn geen relevante beperkende rijbewijscodes met een medische achtergrond van toepassing.
Daarbij geldt als randvoorwaarde dat zij onverkort blijven meewerken aan het verkrijgen van het oordeel over hun medische rijgeschiktheid.

Maximaal 1 jaar

Buiten de regeling vallen 75 plussers:
• met de categorieën C1, C, D1, D en E op het rijbewijs. Dit vanwege Europese regelgeving. Een E categorie in combinatie met een B rijbewijs is niet uitgezonderd;
• die uit een eerdere vordering ongeschikt zijn bevonden of niet hebben meegewerkt;
• waarvan het rijbewijs ingevorderd, ingehouden of geschorst is.

De regeling gaat gelden voor maximaal 1 jaar. Dit omdat de Minister de regeling niet als een structurele oplossing ziet. Daar moet nog naar gezocht worden. De Minister: “Deze regeling heeft op zichzelf geen effect op de werkvoorraad van het CBR. Daarom is het cruciaal dat de medische capaciteit wordt uitgebreid. Het CBR geeft in de uitvoeringstoets aan dat er door de administratieve verlenging wel ruimte ontstaat om in te lopen op de andere dossiers.”

Bron: Rijschoolvandaag.nl