CBR

Het CBR gaat een tandje hoger schakelen. Het bureau wil voor het einde van het jaar voldoende medisch adviseurs in huis hebben die kunnen beoordelen of burgers nog geschikt zijn om te rijden, dat valt te lezen in het maandag verschenen plan van aanpak over het op orde krijgen van de medische besliscapaciteit. 

Op aandringen van verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen kwam het CBR maandag met een plan van aanpak. Het CBR zegt ervoor te zorgen dat op korte termijn het aantal experts kan worden uitgebreid, dat er efficiënter zal worden gewerkt en dat ook op de lange termijn alles in orde is. De problemen van het CBR komen vooral omdat het niet lukt de gezondheidsverklaringen op tijd te beoordelen.

Meer artsen

De doelstelling is om nog voor het einde van 2019 de achterstanden te hebben weggewerkt. In 2020 moet de werkvoorraad op regulier niveau blijven. Om dit voor elkaar te krijgen worden drie verschillende trajecten ingezet. Om te beginnen worden er actief nieuwe artsen geworven, dat aantal is sinds vorig jaar uitgebreid van twaalf naar negentien mensen. Ook is de aangekondigde boventalligheid van de divisie Rijgeschiktheid vanwege centralisatie in Rijswijk uitgesteld, waardoor vijf tot tien mensen bij het CBR blijven. Tot slot wordt de ‘flexibele schil’ uitgebreid, wat inhoudt dat er meer externe artsen worden ingehuurd.

Scherp toezicht

Minister Van Nieuwenhuizen kondigt aan alles scherp in de gaten te houden en erop toe te zien dat de voorgestelde maatregelen door het CBR worden uitgevoerd. Eerder riep ze de instelling al op orde op zaken te stellen en kwam met plannen om de keuring voor senioren uit te stellen en zelfs helemaal af te schaffen. Het CBR ontving tot nu toe al meer dan 900 schadeclaims van mensen die al maanden zitten te wachten omdat hun rijbewijs niet wordt verlengd.

Bron: rijschoolpro.nl