Afbeeldingsresultaat voor verkeersovertredingen

Het kabinet wil dat ernstige en gevaarlijke verkeersovertredingen zwaarder worden bestraft. Het vasthouden of gebruiken van een mobiele telefoon tijdens het autorijden levert een boete op van 340 euro in plaats van de huidige 240 euro. Voor relatief kleine overtredingen wordt juist een lagere sanctie opgelegd. 

Verhoging pakkans

Het is de verwachting dat de verkeersveiligheid toeneemt door het strenger bestraffen van ernstige verkeersovertredingen. Daarbij is wel van belang dat de pakkans van overtreders hoger wordt. Het ministerie laat weten dat door de versterkte inzet het aantal staandehoudingen is gestegen, innovatieve vormen van digitale handhaving met succes worden ingezet en trajectcontrolesystemen inmiddels ook op provinciale wegen te vinden zijn.

Het verhogen van de bedragen voor ernstige overtredingen, biedt tegelijkertijd ruimte om de boetes voor lichte misstappen te verlagen. Dit draagt naar verwachting bij aan een hogere maatschappelijke acceptatie. Automobilisten krijgen bijvoorbeeld een minder hoge boete wanneer ze minder dan 10 kilometer te hard rijden op de snelweg. Met deze maatregel geeft het kabinet uitvoering aan afspraken in het regeerakkoord. De aanpassingen worden later dit jaar via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Overtredingen

Voor welke overtredingen gaan de boetes precies omhoog? Behalve voor het vasthouden van een mobiel apparaat, gaat het ook om:

  • Niet zo veel mogelijk rechts rijden (onnodig links rijden) op een auto(snel)weg van 140 euro naar 210 euro.
  • Niet verlenen van voorrang aan een voorrangsvoertuig van 240 euro naar 340 euro en overhevelen naar het strafrecht.
  • Het vervoeren van minderjarigen zonder gordel verhogen van 140 euro naar 210 euro.

De sanctiebedragen gaan juist omlaag voor:

  • Het veroorzaken van onnodig geluid met een motorrijtuig 390 euro naar 240 euro.
  • In- en uitstappende passagiers voorbijrijden zonder hen de gelegenheid te geven in- of uit te stappen van 390 euro naar 240 euro.
  • Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats van 390 euro naar 300 euro.
  • Ook wordt de bekeuringsvrije voet ingevoerd voor de eerste 3 kilometer snelheidsoverschrijding op de 130 km/u wegen. Op alle andere wegen geldt die bekeuringsvrije voet al. Nu wordt de uitzondering voor snelheidsovertredingen op 130 km/u wegen weggenomen.

Boetes bij sneeuw op de weg

Het winterse weer levert gevaarlijke wegsituaties op waarbij het van groot belang is dat het zicht niet wordt belemmerd door sneeuw en ijs op de auto. De politie kan hier dan ook forse boetes voor geven. De boete voor rijden met onvoldoende zicht bedraagt 250 euro. Zijn je spiegels bevroren? Dan kun je nog een boete krijgen van 150 euro. Zorg ook dat je kenteken goed leesbaar is, anders kan dit je 50 euro kosten.

RijschoolPro deelde tips om zo veilig mogelijk de weg op te gaan in de sneeuw. Hierin werd vermeld dat het dimlicht moet worden aangezet, zodra het zicht wordt belemmerd door sneeuw. Het mistlicht aan de voorzijde mag aan indien het zicht ernstig wordt belemmerd door sneeuw en het mistachterlicht alleen indien het zicht beperkt wordt tot een afstand van minder dan 50 meter. Het niet voeren van dimlicht kan je een boete van 150 euro kosten en het onnodig voeren van mistlicht kan je portemonnee 100 euro lichter maken.

Bron: rijschoolpro.nl