Het CBR heeft tot begin juli 453 verzoeken voor vergoeding gekregen van mensen die extra of dubbele kosten gemaakt hebben vanwege de wachttijden. Daarnaast zijn 430 claims ingediend voor een vergoeding van de spoedaanvraag bij de gemeente. Het gaat om 75-plussers en anderen die wachten op een beoordeling van een gezondheidsverklaring. Sinds april is het aantal verzoeken dat wordt neergelegd bij het instituut meer dan verdriedubbeld. 

Tot nu toe heeft het CBR dit jaar 453 verzoeken om vergoeding gekregen van mensen die extra of dubbele kosten hebben gemaakt door de lange doorlooptijden bij het rijexameninstituut. Het gaat dan bijvoorbeeld om taxikosten, ov-kosten en andere gemaakte kosten. Begin april waren er nog 139 verzoeken tot vergoeding ingediend. Daarnaast zijn er tot begin juli 430 claims ingediend bij het CBR om vergoeding van de kosten van de spoedaanvraag bij gemeenten. Gemeenten rekenen circa 35 euro voor een spoedaanvraag.

Explosieve groei

“Het aantal mensen dat een gezondheidsverklaring indient, groeit al jaren als gevolg van een groeiende vraag naar examens en een stijging van het aantal 75-plussers dat aan het verkeer wil blijven deelnemen,” laat het CBR in een uitleg weten. “Daarbij zien we een stijging in het aantal dossiers dat medisch nader beoordeeld moet worden, omdat ouderen vaker een medische beoordeling nodig hebben. In 2017 groeide het aantal Gezondheidsverklaringen met 3%, in 2018 met 6% naar in totaal 637.000 en ook in 2019 verwachten wij op basis van bovenstaande een groei van 4% naar circa 665.000.” Alleen al in juni kwamen ongeveer 56.000 gezondheidsverklaringen binnen, daarvan moeten er 33.000 worden beoordeeld. De overige verklaringen hebben geen verdere medische beoordeling nodig.

De instroom sinds januari 2019 is echter explosief gegroeid doordat klanten, vanwege de lange doorlooptijden, logischerwijs eerder startten met het indienen van de verklaring.

Bron: rijschoolpro.nl