Gepubliceerd op 12-10-2020

De meeste automobilisten overwegen een meer duurzame auto te kopen of om langzamer te rijden. Extra belastingen of de verkoop van de eigen auto kunnen niet echt op begrip rekenen, daar is maar 2 procent van alle automobilisten toe bereid.

Ook bij rijscholen is bekend dat duurzamer rijden belangrijk is. De code 95 bijscholingen ‘Het Nieuwe Rijden’ en ‘Rijoptimalisatie’ prijken al geruime tijd bovenaan de lijst met populairste bijscholingen.

De coronacrisis heeft naar verwachtingen effecten op de duurzaamheid van de mobiliteit in Nederland. “Het aantal auto’s op de weg heeft zich na de coronacrisis snel hersteld, terwijl een groot deel van Nederland nog wel thuiswerkt. De voornaamste oorzaak hiervan is dat het reizen met het OV is teruggelopen. Men pakt uit veiligheidsoverwegingen – tijdelijk – liever de auto dan het OV. Daarentegen is het massale thuiswerken wel een trend wat ook na corona zal blijven bestaan. Dat zal het verkeer op de weg ten goede komen.”

Snelheidsverlaging

In maart werd de regel in Nederland ingevoerd dat gedurende de dag minder hard mag worden gereden. De maximumsnelheid is tussen 06.00 en 19.00 uur verlaagd naar 100 kilometer per uur op alle Nederlandse snelwegen. Dat is beter voor het milieu. Eerdere berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal schatten dat een automobilist die 100 kilometer per uur rijdt in plaats van 130 zo’n 22 procent minder stikstof uitstoot en 14 procent minder CO2.

Vooraf kwam er veel kritiek op het overheidsbesluit. Maar het onderzoek van Autoverzekering toont aan dat bijna de helft van de Nederlanders zonder veel moeite de nieuwe maximumsnelheid heeft geaccepteerd. Mannen hebben overigens net iets vaker moeite met een lagere snelheid dan vrouwen. 46 procent van de vrouwen willen best wat langzamer rijden als ze daarmee het milieu ontlasten, tegenover 42 procent van de mannen.

Duurzame auto’s

Naast minder of langzamer rijden, blijkt ook ongeveer een derde van alle automobilisten bereid te zijn om zijn auto in te ruilen. Zo wil 36 procent overstappen op een hybride auto en 31 procent heeft interesse om binnen vijf tot tien jaar zijn benzinewagen om te ruilen voor een volledig elektrisch voertuig.

In januari van dit jaar bleek uit cijfers van het CBS dat er 107.000 volledig elektrische auto’s zijn geregistreerd en nog eens 91.000 hybride wagens. De eerste categorie was flink gestegen, de tweede juist iets gedaald. Tegelijkertijd is de hoeveelheid stekkerauto’s zeer beperkt ten opzichte van het aantal traditionele benzineauto’s. Wanneer een derde van alle automobilisten daadwerkelijk overstapt op een auto op elektriciteit, zou dat grote impact hebben op de uitstoot.

Zelfrijdende auto

In het onderzoek is ook gekeken naar de kansen voor een zelfrijdende auto. Die ontwikkeling zou grote impact kunnen hebben op het verkeer. En bijvoorbeeld voor de aansprakelijkheid bij ongevallen en voor de autoverzekering. Dit zal ook gevolgen hebben voor het zoeken naar een goedkope autoverzekering. Het blijkt dat vooral jongeren bereid zijn om het stuur uit handen te geven. Van alle automobilisten die slechts enkele jaren het rijbewijs hebben, is 33 procent bereid in een zelfrijdende auto te stappen. Van de chauffeurs tussen de 25 en 34 jaar is dat een kwart.

Alle leeftijdscategorieën daarboven zijn minder positief over de kansen van een zelfrijdend voertuig. Hoe ouder de automobilist, hoe minder graag hij het rijden aan de auto zelf overlaat. Van de 65-plussers is niet eens 5 procent bereid het stuur uit handen te geven. De bereidheid van chauffeurs is echter maar een van de hindernissen die overwonnen moet worden om dergelijke voertuigen toe te laten op het Nederlandse wegennet.

Verantwoordelijkheid ongevallen

Het gaat onder andere over de verantwoordelijkheid bij ongevallen. Wie is in zo’n geval aansprakelijk: de producent van de auto of toch de chauffeur? Wanneer de verantwoordelijkheid bij de eerste komt te liggen, zullen de kosten hiervoor worden doorberekend in de aanschafprijs. Maar tegelijkertijd kunnen mankementen net zo goed gebeuren door nalatigheid van de bestuurder om deze fouten zelf te herstellen.

“Dit zijn allemaal vraagstukken waar eerst goede wet- en regelgeving voor moet komen. Tegen die tijd zijn de jongeren van nu, en voorstanders van de zelfrijdende auto, ouder en beslaan zij een groot deel van het totale aantal autobezitters, wat positief is voor de overgang die eraan gaat komen”, aldus de topman bij Autoverzekering.nl, Frederik van der Veen.

Bron: rijschoolpro.nl