Cora van Nieuwenhuizen.

Komt er een verplicht rijschoolkeurmerk? Er moet iets gebeuren om de kwaliteit van de rijschoolsector te vergroten en een register met controlesysteem heeft een aantoonbaar positieve invloed op de kwaliteit én op de verkeersveiligheid. Dat schrijft Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in een reactie op de plannen van de Alliantie Samen Sterk.

Startdocument

De Alliantie Samen Sterk vindt dat de kwaliteit in de rijschoolsector stukken beter kan. Om dat te realiseren hebben zij een ‘startdocument’ opgesteld waarin alle gewenste verbeterpunten voor de branche worden opgesomd.

Kort samengevat zijn er drie kernpunten: de kwaliteit van de rijinstructeur, de kwaliteit van de rijopleiding en de wijze van examinering en de kwaliteit en betrouwbaarheid van de branche als geheel.

In de Alliantie zijn verschillende partijen vertegenwoordigd, waaronder de brancheverenigingen, opleiders en uitgevers. Eind juni werd dit startdocument overhandigt aan minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Tijdens het zomerreces heeft zij de papieren bestudeerd, deze week volgde haar reactie in een uitgebreide nota.

Zelf aan de slag

Van Nieuwenhuizen zegt het toe te juichen dat verschillende partijen in de sector de handen ineen hebben geslagen. De branche laat zien ‘zelf aan de slag te willen gaan met verbeteringen’. Ze wil er ook zeker mee aan de slag aan. Niet alleen omdat de Alliantie zich meldt, maar ook omdat de kwaliteit van de rijschoolsector een regelmatig terugkerend onderwerp is op de agenda van de Kamer, meestal gekoppeld aan de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Van Nieuwenhuizen haalt het gemiddelde slagingspercentage van 49 procent voor het eerste praktijkexamen aan als signaal dat de opleidingskwaliteit niet altijd toereikend is.

In de Kamerbrief noteert de minister dat een aantal van de plannen van Samen Sterk aanpassingen in wet- en regelgeving vragen. Dat is een traject van de lange adem. Maar, “waar nu al verbeteringen kunnen worden gerealiseerd zonder aanpassingen, ondersteun ik dit.”

Kwaliteit rijinstructeur

Aan de hand van de drie kernpunten van Samen Sterk, volgen hier de actiepunten vanuit de nota.

Om de kwaliteit van de rijinstructeur te verbeteren wordt in samenwerking met het IBKI gekeken naar maatregelen om fraude rondom de stage aan te pakken. Ook wordt met het CBR samen bekeken of er mogelijkheden zijn om de inschrijvingsvoorwaarden van rijscholen aan te passen.

Kwaliteit rijopleiding

Om de kwaliteit van de rijopleiding op te krikken ziet Samen Sterk toekomst in een ontwikkelingsgerichte opleiding met modules in plaats van een examengestuurde opleiding. Of dat zoden aan de dijk zet, wordt momenteel al onderzocht in het kader van het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid.

In de zogeheten proeftuinen voor de beginnende bestuurder wordt het examengestuurde model dat modulair opleiden ondersteunt als uitgangspunt gehanteerd. Minister van Nieuwenhuizen wil afspreken de Alliantie te betrekken bij deze proeftuinen.

Kwaliteit branche als geheel

Om tot slot de kwaliteit van de branche als geheel op te tillen, stelt Samen Sterk een koepelorganisatie, keurmerk en een garantiefonds voor. Toeval of niet: daar werd naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer al onderzoek naar gedaan. Het rapport, opgesteld door adviesbureau Royal Haskoning, behandelt uitgebreid hoe een kwaliteitsimpuls in de rijschoolsector eruit moet zien. Kort samengevat is de uitkomst dat een register en een daaraan gekoppeld kwaliteitscontrolesysteem aantoonbaar een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de rijopleiding, wat zich weer vertaalt in een betere houding, beter gedrag en minder ongevallen bij jonge, beginnende bestuurders.

De onderzoekers onderscheiden drie scenario’s voor de toekomst van de branche: de invoering van een rijscholenregister op basis van een verplichting; de invoering van een rijscholenregister op basis van vrijwilligheid (‘certificering’); of optimalisering van het huidige stelsel (bijvoorbeeld aanscherpen inschrijvingsvoorwaarden CBR). Van alle scenario’s worden ook de voor- en nadelen besproken. RijschoolPro zal hier later in een artikel uitgebreid op terugkomen.

Hoe verder?

En hoe nu verder? Van Nieuwenhuizen gaat een commissie samenstellen, daarin worden onder meer Samen Sterk, het CBR en het IBKI in meegenomen. De commissie krijgt als taak een analyse te maken van de varianten en te onderzoeken wat het meest kansrijk is voor die stevige kwaliteitsimpuls van de Nederlandse rijschoolsector. Eind september is de vervolgafspraak tussen het ministerie en de Alliantie Samen Sterk. Dan wordt het rapport van de alliantie besproken en het onderzoek naar een kwaliteitskeurmerk en een rijschoolregister. Concrete resultaten zullen dus nog wel even op zich laten wachten.

Bron: rijschoolpro.nl