maandag 02 december 2019

snelwegangst

De snelheidsverlaging naar 100 km per uur gaat op z’n vroegst halverwege maart 2020 in. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer. Dit omdat er nog tijd nodig is om alle verkeersborden aan te passen.

De nieuwe maximumsnelheden treden pas in werking wanneer ook de bebording langs de weg is aangepast. Rijkswaterstaat zal die aanpassing doorvoeren in één lang weekend van donderdagavond 12 maart tot en met maandagochtend 16 maart, zo valt in de brief te lezen.

Verder schrijft de minister: ‘Op autosnelwegen waar op dit moment overdag (tussen 06 en 19 uur) harder mag worden gereden dan 100 km/u zal die maximumsnelheid worden verlaagd naar 100 km/u. Op autosnelwegen waar nu lagere maximumsnelheden gelden verandert niets. Ook de maximumsnelheden tussen 19 en 06 uur blijven ongewijzigd. Het openen en sluiten van spitsstroken blijft gebeuren op basis van intensiteit, ze gaan dus open zodra de drukte op de weg daar aanleiding toe geeft.’

Communicatie

De minister zegt verder dat Rijkswaterstaat en het ministerie voor goede communicatie en voorlichting zal zorgen. ‘Voor de weggebruiker verandert de situatie op de weg. Het is belangrijk dat voor iedereen helder is wanneer de nieuwe situatie in werking treedt en wat de borden langs de weg betekenen. Dat geldt voor Nederlandse weggebruikers, maar ook voor buitenlandse weggebruikers. Duidelijke bebording is nodig voor de veiligheid en de doorstroming.’

Ook geeft Van Nieuwenhuizen aan dat de datum van de werkzaamheden en de inwerkingtreding van de nieuwe maximumsnelheden tijdig zal worden gecommuniceerd. Dat geldt ook voor een eventueel uitstel door weersomstandigheden.

Stikstof uitstoot

Het kabinet besloot vorige maand om de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur terug te brengen om zo de stikstofuitstoot omlaag te krijgen en om de bouw weer op gang te brengen. In de avond en nacht mag wel 120 of 130 worden gereden.

Door de grote hoeveelheid stikstof die neerdaalt in Nederland, door de uitstoot van de agrarische sector, de industrie en het verkeer, staat de biodiversiteit in natuurgebieden onder druk.

Bron: Rijschoolvandaag.nl