CBR

Het CBR moet maandelijks rapporteren aan de Kamer omdat de dienstverlening van de divisie Rijgeschiktheid Medisch en de Klantenservice niet op orde zijn. De eerste rapportage verscheen vorige  week en daarin valt te lezen dat het rijvaardigheidsbureau naar verwachting halverwege 2020 weer naar0 behoren functioneert. 

De rapportage laat zien hoe het CBR afgelopen maand heeft gepresteerd vergeleken met het base case scenario van de prognose die u op begin september is afgegeven voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer.

Sinds eind 2018 is de dienstverlening van de divisie Rijgeschiktheid Medisch en de afdeling Klantenservice van het CBR niet op orde. Begin september heeft het CBR een prognose gemaakt voor de divisie. Dat gebeurde voorafgaand aan het debat over de wantoestanden in de Tweede Kamer. In de prognose zijn drie scenario’s doorgerekend (worst case, base case en best case) ten aanzien van de ontwikkeling van de dienstverlening. Het base case scenario is het scenario dat door het CBR wordt gezien als het meest waarschijnlijke scenario. Vorige week verscheen het eerste voortgangsrapport van het CBR. Daarin valt te zien hoe het er nu op verschillende punten voorstaat.

Duidelijk wordt dat het best case scenario langzaamaan uit beeld verschuift. Op zes van de negen verbeterpunten loopt het CBR nu achter op dit scenario. De base case is wel haalbaar. De verbeterpunten zijn nu nog de medische capaciteit en de bereikbaarheid van de klantenservice.

Stappenplan

Tegelijkertijd met de rapportage verscheen ook het stappenplan, waarin nog eens stap voor stap wordt uitgelegd welke maatregelen worden genomen bij het CBR en wanneer deze effect moeten hebben. De maatregelen zijn  bekend: meer keuringsartsen, de administratieve verlenging, uitfaseren van het oude computersysteem en overstappen op het nieuwe en intensiveren van de voorlichting. Het stappenplan laat niet veel nieuws zien, behalve dan een visuele uitwerking van de stappen. Zie hieronder. In het diagram is te zien dat het CBR verwacht (naar het base case scenario) in het vierde kwartaal van 2020 alles weer op orde te hebben.

Bron: Rijschoolpro.nl