De leidende maximumsnelheid binnen de bebouwde kom wordt teruggebracht van 50 naar 30 kilometer per uur. De Tweede Kamer heeft ingestemd met dit voorstel van GroenLinks en SGP. Zo hopen de partijen het aantal verkeersdoden te doen dalen. Uitzonderingen zijn nog wel mogelijk, bijvoorbeeld op doorgaande wegen of plekken waar dit veilig kan.

De veiligheid gaat erop vooruit als automobilisten binnen de bebouwde kom minder hard rijden. Vooral kinderen hebben weinig kans om te overleven bij een botsing waarbij de auto 50 kilometer per uur rijdt. “De kans op ongelukken is 3,5 keer kleiner als we iets zachter rijden. Veel veiliger voor voetgangers, fietsers en kinderen”, verklaart Suzanne Kröger van GroenLinks.

Risico

De snelheidsverlaging in Nederland is al langer onderwerp van gesprek, om de verkeersveiligheid te verbeteren. CBS-cijfers laten zien dat in 2019 meer dan 250 voetgangers en fietsers zijn overleden. SWOV heeft bovendien de huidige maximumsnelheid van 50 kilometer per uur aangemerkt als risico voor het vervoer van kinderen naar de kinderopvang of naar scholen.

Buitenlandse ervaringen met een lagere snelheid hebben goede resultaten opgeleverd. De Scandinavische steden Oslo en Helsinki hebben deze maatregel eerder doorgevoerd en in die twee steden is in 2019 geen enkele fietser of voetganger overleden. Begin 2020 tekenden 140 landen de Stockholm Declaration waarmee zij aangaven voor de invoering van een maximumsnelheid te zijn.

Kader

Ook verschillende organisaties zijn voorstander, zoals de RAI Vereniging, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Verenigde Naties. De Fietsersbond geeft op Twitter aan verheugd te zijn over het aannemen van het voorstel en stimuleert het oppakken van een goede inrichting en betere handhaving.

Tegelijkertijd is minister Cora van Nieuwenhuizen niet voor deze maatregel. Ze liet eerder weten dat het besluit voor de maximumsnelheid hoofdzakelijk bij de gemeentes ligt. Zo werd onlangs in Amersfoort een voorstel aangenomen om de snelheidsnorm aan te passen. Van Nieuwenhuizen stelde ook dat op een groot deel van de wegen binnen de bebouwde kom al een limiet van 30 kilometer per uur geldt.

Bron: rijschoolpro.nl