Gepubliceerd op 05-04-2022

 

Hoogopgeleiden gebruiken vaker hun mobiel in het verkeer dan laagopgeleiden én mensen die boven modaal verdienen vaker dan mensen met een laag inkomen. Dat blijkt uit de derde Barometer mobiel telefoongebruik in het verkeer uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van Interpolis. De mobiele telefoon mag niet gebruikt worden om mee te bellen of appen in het verkeer, maar wel om handsfree mee te bellen, muziek op te zetten of te gebruiken voor navigatie.

Daarnaast blijkt dat het 1,6 keer zo waarschijnlijk is dat mensen met een bovenmodaal inkomen de telefoon gebruiken vergeleken met mensen met een beneden modaal inkomen. Er bleek geen verschil tussen mensen met een modaal en mensen met een beneden modaal inkomen.

Toename telefoongebruik

Het telefoongebruik is in 2021 ten opzichte van 2019 statistisch significant toegenomen. In de Barometer 2021 heeft 71,5% van de volwassen respondenten aangegeven weleens zijn/haar telefoon te gebruiken tijdens deelname aan het verkeer. In de Barometer 2019 bedroeg het percentage telefoongebruikers 67,8% en in de Barometer 2017 66,1%.

Jongeren

Onder jongeren bleek er geen significante toename in het telefoongebruik tussen de Barometer 2019 en de Barometer 2021; in 2021 gaf 85,3% aan weleens de telefoon te gebruiken tijdens deelname aan het verkeer.

Vrijwel nooit een boete

In de Barometer 2021 zijn er, ondanks het hoge telefoongebruik in het verkeer, maar zes respondenten die hebben aangegeven een boete te hebben ontvangen voor het foutief gebruiken van de mobiele telefoon in het verkeer. Het is dus ook niet verrassend dat ruim de helft (56,3%) van de volwassen fietsers en 44% van de automobilisten de kans dat ze een boete krijgen voor mobiel telefoongebruik (zeer) laag inschat.

De Barometer is een terugkerend vragenlijstonderzoek naar het telefoongebruik in het verkeer onder automobilisten, fietsers en voetgangers. Dit onderzoek is voor het eerst in 2017 en voor de tweede keer in 2019 gehouden, en heeft als doel de ontwikkeling van het mobiel telefoongebruik in het verkeer en de factoren die hierbij een rol spelen in kaart te brengen. In de Barometer 2021 hebben uit heel Nederland 3730 volwassen respondenten in de leeftijd van 18 t/m 80 jaar en 324 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar de vragenlijst volledig ingevuld.

Bron: https://www.rijschoolpro.nl/verkeerskunde/2022/04/05/hoogopgeleiden-en-rijke-mensen-gebruiken-het-vaakst-telefoon-in-het-verkeer