Laatste update 01 augustus 2019

Wilt u zeker weten dat een rijbewijs geldig is? Bekijk dan naast de voorkant ook de achterkant van het rijbewijspasje. Op de voorkant staat alleen de geldigheid van het rijbewijs dat als eerste gehaald is en met de langste categorie, dat is meestal tien jaar. Op de achterkant vindt u per categorie de geldigheid van het rijbewijs, die dus kan verschillen met de datum op de voorkant.

Voor het rijbewijs met de categorieën A1, A2, A, B, en BE (onder andere motor en auto) is de geldigheidsduur tien jaar. Er zijn echter ook categorieën waarvoor het rijbewijs maar vijf jaar geldig is, namelijk: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D en DE (vrachtwagen en bus). Het kan dus zijn het rijbewijspasje nog geldig is, maar dat sommige categorieën zijn verlopen.

Het kan ook gebeuren dat iemand eerst zijn motorrijbewijs heeft gehaald en daarna het autorijbewijs. Op de voorkant staat dan alleen de geldigheid van het rijbewijs dat als eerste is gehaald en met de langste categorie. Dat is in dit geval het motorrijbewijs. Het is dus goed om zowel de voorkant als de achterkant van het rijbewijs te controleren voordat u het voertuig meegeeft.

Bron: mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2019