Betaal je het voltarief, het halftarief of word je auto helemaal vrijgesteld?MRB of Motorrijtuigenbelasting

 

 

Betalen voor het bezit van een auto

Motorrijtuigenbelasting (MRB) is het bedrag dat je jaarlijks aan het rijk betaalt wanneer je een auto, motor of vrachtwagen bezit.

MRB: vijf factoren

De hoogte van de motorrijtuigenbelasting hangt af van 5 factoren:

  1. De CO2 uitstoot. Is deze 0 gram per kilometer (volledig elektrisch) dan is je auto vrijgesteld van MRB. Ligt de uitstoot tussen 1 en 50 gram per kilometer (semi-elektrisch) dan betaal je halftarief MRB, daarboven voltarief.
  2. Het leeggewicht van je auto. Dit is te vinden in het kentekenregister als ‘massa ledig voertuig’ bij gewichten. Of je neemt de ‘massa rijklaar’ van je kentekencard en trekt daar 100 kg vanaf. Het tarief loopt op met de toename van het gewicht.
  3. De brandstofsoort. Benzine wordt het minst belast, dan volgen LPG (met een G3-installatie) en aardgas, dan diesel en als laatste ouderwetse LPG-installaties en overige.
  4. In welke provincie je woont. De provincies mogen een deel belasting bovenop dat van het Rijk zetten: de provinciale opcenten.
  5. Bij een dieselauto of deze vervuilend is door meer dan 5 mg/km fijnstof uit te stoten. In de praktijk zijn dit auto’s zonder een af-fabriek roetfilter. Grofweg betreft het auto’s van voor september 2009, waarvan de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister. Voor bestelauto’s van ondernemers geldt de fijnstoftoeslag alleen voor auto’s die 12 jaar of ouder zijn. De toeslag bedraagt 19 % van het rijksdeel MRB. Dit is ongeveer 15-16% van het MRB bedrag inclusief provinciale opcenten.

Toekomst MRB

In de plannen van het klimaatakkoord staat dat de MRB-vrijstelling voor volledig elektrische auto’s geldt tot en met 2024. In 2025 wordt dit omgezet naar het kwarttarief en vervolgens in 2026 naar het voltarief. Om overstimulering van EV’s te voorkomen worden deze plannen jaarlijks gemonitord en indien nodig bijgesteld.

Voor zeer zuinige auto’s blijft tot en met 2024 het halftarief MRB gelden. Het betreft auto’s die een CO2-uitstoot hebben van maximaal 50 g/km. In de praktijk zijn dit PHEV’s (Plug-in Hybrides). Overigens voldoen niet alle PHEV’s aan deze grens. In 2025 wordt het halftarief MRB omgezet naar het driekwarttarief en vervolgens in 2026 naar het voltarief.

MRB kampeerauto’s

Kampeerauto’s (campers) kunnen in aanmerking komen voor een speciaal kampeerautotarief. Voor de motorrijtuigenbelasting is een camper een personenauto:

  • waarvan de binnenruimte is ingericht voor het vervoer en verblijf van personen
  • die is voorzien van een vaste kook- en slaapgelegenheid
  • die voldoet aan de overige inrichtingseisen

Het kampeerautotarief  is een kwart van de MRB die u moet betalen voor een personenauto. Verhuurt u uw kampeerauto bedrijfsmatig, dan betaalt u het halftarief van een personenauto.

Om in aanmerking te komen voor het kampeerautotarief moet u een verzoek indienen. Dit kan met het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief.

Overzicht MRB van 2022 t/m 2026

Motorrijtuigenbelasting

2022-2024

2025

2026

1. Volledig elektrisch (EV) 0 g/km CO2 MRB-vrij kwarttarief voltarief
2. Reguliere voertuigen voltarief voltarief voltarief
3. Semi-elektrisch (PHEV) 1-50 g/km CO2 halftarief driekwarttarief voltarief
4. Hybride >50 g/km CO2 voltarief voltarief voltarief
5. Vervuilende diesel (bestel-) auto particulier >5 mg/km fijnstof voltarief + 15 % voltarief + 15 % voltarief + 15 %
6. Vervuilende diesel bestelauto ondernemer > 5 mg/km fijnstof  +
≥ 12 jr oud
voltarief + 15 % voltarief + 15 % voltarief + 15 %

 

 

 

 

 

 

 

Vrijstelling voor oldtimers / overgangsregeling

Op 1 januari 2014 is de MRB-vrijstelling voor oldtimers opgetrokken van 25 naar 40 jaar (datum eerste toelating). Met uitzondering van personen- en bestelauto’s die op LPG of diesel rijden (deze gaan het volledige MRB tarief betalen) is er een overgangsregeling. Deze overgangsregeling geldt voor voertuigen uit het bouwjaar 1987 en ouder (tot 40 jaar).

De overgangsregeling houdt in dat deze voertuigen totdat ze 40 jaar oud zijn in aanmerking komen voor het kwarttarief MRB over het hele kalenderjaar 2022, met een maximum van € 131. Voorwaarde hierbij is dat in de maanden januari, februari en december van hetzelfde kalenderjaar niet van de openbare weg gebruik gemaakt wordt. Wordt er toch gereden in die maanden, dan geldt een forse verzuimboete. Moet de auto in deze maanden naar de apk-keuring, dan kan een tijdelijke ontheffing aangevraagd worden. Wil je in deze maanden wel rijden met zo’n auto, kies dan niet voor deze overgangsregeling en betaal de volledige MRB.

Om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling voor oldtimers, moet u zelf een verzoek indienen. De regeling eindigt in 2028 als de auto’s die in 1987 zijn toegelaten 40 jaar oud zijn.

MRB voor oldtimers

personen-/bestelauto’s/motoren

kampeer
auto’s

auto’s
> 3500 kg

Situatie 2022 benzine diesel LPG
Bouwjaar 1987 tot 40 jaar oud kwarttarief*
(max € 131)
volledig
tarief
volledig
tarief
kwarttarief kwarttarief*
(max €131)
40 jaar of ouder vrijstelling vrijstelling vrijstelling vrijstelling vrijstelling

* stallingsverplichting van december t/m februari

Inflatiecorrectie

Het rijksdeel van de MRB tarieven wordt gebruikelijk per 1 januari van een nieuw jaar verhoogd met de inflatiecorrectie. Voor 2022 bedraagt deze correctie 1,3%. Op 1 januari kunnen de provinciën ook de hoogte van de provinciale opcenten wijzigen. Deze vormen een onderdeel van de MRB tarieven.

Bron: https://www.anwb.nl/auto/autobelastingen/mrb?utm_term=informeren