donderdag, 15 augustus 2019

 

CBR

 

Het CBR heeft medische gegevens van tientallen mensen die hun rijbewijs willen verlengen toegevoegd aan digitale dossiers van anderen. En of dat nog niet erg genoeg is: het CBR kan de gegevens die zichtbaar werden voor onbekenden niet meer vinden. Dat meldt het AD vandaag.

Tot nu toe is van 71 gevallen bekend dat medische gegevens van cliënten toegevoegd aan de verkeerde dossiers. Mogelijk is er veel vaker geblunderd, erkent het CBR. In 21 gevallen kreeg het CBR verontruste telefoontjes van mensen die andermans persoonlijk en medische gegevens konden inzien als ze inlogden op Mijn CBR. In 50 gevallen ontdekte het CBR zelf de fout.

Digitaal

Het CBR roept mensen op om bij medische gegevens alleen de digitale procedure te volgen. Die zou foutloos zijn. Een kwart van de medische dossiers wordt nog verwerkt via de oude methode van het CBR: met de hand ingevulde formulieren die op de post gaan en vervolgens worden gedigitaliseerd door ze te scannen. Die aanpak blijkt een bron van fouten. Artsen kopieerden formulieren om ze ook voor andere patiënten te gebruiken waarna de identificatiecode op het formulier niet meer klopte. Bovendien blijkt de scansoftware die de burgerservicenummers en geboortedata moet herkennen foutgevoelig.

Momenteel zitten zo’n 7000 mensen met een verlopen rijbewijs. Het CBR slaagt er niet in alle medische keuringen tijdig te verwerken. Het is onbekend hoeveel dossiers niet compleet zijn doordat een ingescand formulier in het dossier van iemand anders terecht is gekomen.

CBR: “We kunnen het gewoon niet aan.”

Grote achterstanden

Het CBR kampt al jaren met problemen bij rijbewijsverlengingen van 75-plussers en mensen met een medische aandoening die mogelijk van invloed is op de rijvaardigheid. De wachttijden lopen zelfs weer op. In januari moest 6 procent van de aanvragers langer dan vier maanden wachten en dat is nu opgelopen tot 14  procent. Dat beeld is wel enigszins vertekend. Gealarmeerd door de problemen bij het CBR beginnen mensen al maanden van tevoren met de procedure voor de verlenging van hun rijbewijs. Vergeleken met de eerste  zes maanden van 2018 kreeg het CBR In de eerste helft van dit jaar 65.000 extra gezondheidsverklaringen te verwerken.

19 weken wachttijd

Door de problemen bij het CBR vragen automobilisten steeds eerder de verlenging aan. De 65.000 extra aanvragen in de eerste helft van het jaar, maakt de achterstanden bij het CBR nóg groter. ,,We kunnen dat niet aan. Dus we behandelen nu eerst de mensen van wie het rijbewijs het snelst verloopt’’, zegt Irene Heldens van het CBR. Beroepschauffeurs, mensen die de auto voor het werk nodig hebben en schrijnende gevallen krijgen voorrang. ,,Als iemand bijvoorbeeld de auto nodig heeft om de partner in het verpleeghuis te bezoeken, dan helpen we die snel.’’

Gemiddeld duurt een rijbewijsverlenging met verplichte gezondheidsverklaring nu negen weken, twee keer langer dan zou moeten, met uitschieters tot wel negentien weken. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een maatregel waarbij 75-plussers zonder medische geschiedenis maximaal 1 jaar langer met hun rijbewijs mogen doen. Daarmee zouden 60.000 ouderen geholpen zijn en het CBR heeft meer lucht om de achterstand in te lopen.

Bron: Rijschoolvandaag.nl

Lees het hele artikel op AD.nl