Mensen die hun rijbewijs willen verlengen ondervinden al ruim een jaar problemen. Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) kampt met grote achterstanden, waardoor mensen vaak veel te lang moeten wachten op hun rijbewijs.

 

De wachttijd loopt soms zelfs zo ver op dat het rijbewijs intussen verloopt. De ANWB heeft veel klachten van leden ontvangen, o.a  over de trage procedure en de slechte bereikbaarheid van het CBR.

Situatie onacceptabel

De ANWB vindt deze situatie onacceptabel en dringt daarom al langer aan op maatregelen om de problemen te verhelpen. Wij doen dat op basis van de ontvangen klachten, die wij o.a in de Gebruikersraad van het CBR aan de orde hebben gesteld.

De minister van Infrastructuur & Waterstaat heeft maatregelen aangekondigd. Zo heeft zij recent een voorstel voor een administratieve verlenging van het rijbewijs (van 1 jaar) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het streven is om deze maatregel in te laten gaan op 1 december a.s. of zoveel eerder als mogelijk. De Tweede en de Eerste Kamer moeten hier een besluit over nemen. Meer over de maatregelen die de minister van plan is te nemen kun je lezen in deze brief van de minister aan de Twee Kamer.

Rijbewijs binnenkort verlengen?

Moet je je rijbewijs binnenkort verlengen? Een Gezondheidsverklaring kan lang duren; we adviseren daarom om vier maanden voordat je rijbewijs verloopt een Gezondheidsverklaring in te vullen. Als je problemen hebt met je gezondheid adviseren we je om vijf maanden van tevoren de Gezondheidsverklaring in te vullen.

Tip: begin niet eerder dan de hierboven geadviseerde termijnen! Het CBR kan hier in de planning moeilijk op inspelen. De achterstand loopt hierdoor nog verder op waardoor de wachttijd ook verder oploopt.

De ANWB verzamelt het hele jaar door opmerkingen en klachten over het CBR. Als u iets wilt melden over het CBR, dan kan dat via belangenbehartiging@anwb.nl. Wij nemen de verzamelde reacties mee in onze gesprekken met het CBR.

De ANWB blijft de situatie op de voet volgen en wij houden u via onze website op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Bron: https://www.anwb.nl/belangenbehartiging/mobiliteit/achterstanden-bij-het-cbr