dinsdag 20 december 2016

Al tijden stijgt het aantal verkeersslachtoffers in Nederland. Oudere weggebruikers hebben hier een belangrijk aandeel in. Maatregelen zijn nodig om deze steeds groter wordende groep veilig deel te laten nemen aan het verkeer.

Verhoogd risico

De grote fysieke kwetsbaarheid heeft volgens de SWOV tot gevolg dat ouderen een relatief hoog overlijdensrisico hebben in het verkeer. Het aantal verkeersdoden onder ouderen zal daarnaast waarschijnlijk alleen maar toenemen dankzij de aanhoudende vergrijzing. De stichting adviseert de overheid daarom educatieve maatregelen te nemen en infrastructuur aan te passen. Hulpsystemen in voertuigen zouden daarnaast meer op ouderen toegespitst kunnen worden.

Defensieve bestuurders

Roekeloos rijgedrag komt maar weinig voor bij ouderen, ze houden veelal een defensieve rijstijl aan. Ongelukken zijn vaker toe te wijzen aan de verslechterende gezondheid waar ouderen op latere leeftijd mee te maken krijgen. Ouderen compenseren functievermindering weliswaar door bijvoorbeeld langzamer te rijden en bepaalde situaties te vermijden. Alle risicovolle verkeerssituaties uit weg gaan lukt echter niet altijd. Bij ouderen zorgen complexe situaties met weinig tijd om informatie te verwerken voor gemiddeld meer ongevallen. Denk hierbij aan ongevallen op kruispunten, invoegen op autosnelwegen, rijbaanwisseling en bij links afslaan.

Controle

Ondanks dat vindt VVN niet dat oudere bestuurders vaker dan om de vijf jaar gecontroleerd moeten worden, wat nu de situatie is voor 70-plussers. De organisatie ziet liever dat familie en naasten de gezondheid van de oudere bestuurder in de gaten houden. Rijtesten en opfriscursussen moeten de kennis van de groep daarnaast op peil houden. ]

Bron:  Rijschoolvandaag.nl